WYSIWYG Web Builder
De ANBI status van Het
Nederlands Stripmuseum

Met betrekking tot aar ANBI status verstrekt
Het Nederlands Stripmuseum de volgende informatie:
Naam:                       Stichting het Nederlands Stripmuseum

Fiscaal nummer:      8036.55.022
Contact:                    Westerhaven 71, Groningen
                                   Telefoonnummer: 050 3178470

KvK nummer:           41012595

Onze doelstelling

Het Nederlands Stripmuseum stelt zich ten doel het Nederlands erfgoed op het gebied van het beeldverhaal te beheren, selectief te verzamelen en voor een breed publiek te ontsluiten en te presenteren. Het wil voor iedereen die objecten bezit met betrekking tot dit erfgoed een solide museum zijn ten einde te verzekeren dat dit erfgoed voor het nageslacht bewaart blijft, bestudeerd kan worden en door iedereen kan worden bekeken. Het Nederlands Stripmuseum beschouwt het beeldverhaal, onderverdeeld in strips, illustraties en cartoons als belangrijke artistieke exponenten van onze cultuur en wil met behulp van haar collectie ook bijdragen aan een beter inzicht in onze samenleving en haar achtergronden.

Beleidsplan

Op basis van de eigen collectie worden regelmatig, zo nodig aangevuld met bruiklenen, wisseltentoonstellingen voorbereid. Om de educatieve en commerciële slagkracht van deze projecten te vergroten worden deze wisseltentoonstelling ook wel in samenwerking met andere instellingen voorbereid. In overleg met verwante musea worden reizende tentoonstellingen ontwikkeld. Er worden op basis van vastgestelde agenda’s, in overleg met betrokkenen uit de Stripwereld, eventueel parallel aan dan lopende tentoonstellingen acties ontwikkeld om de bezoekersstroom te vergroten en op jaarbasis te laten groeien

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:              W. van Ittersum
Secretaris:               V. Boswijk (tevens belast met de dagelijkse leiding van
                                 het  museum)
Penningmeester:    J.A. Oele
                                  G.J. Tillekens (tentoonstellingsbeleid en vrijwilligers)
                                  K.W. Cuperus Collectiebeleid
                                  S. Nieuwenhuis
                                  B. Mulder
                                  R. Verberne

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. De declaraties staan ter beoordeling van de penningmeester. De secretaris ontvangt voor de dagelijkse leiding een maandelijkse vergoeding die in lijn ligt met de beloningen van de overige werknemers. Zijn beloning is begrepen in de personeelskosten volgens de bijgevoegde jaarrekening.

Jaarverslag

2015 was het eerste jaar dat het museum gedurende het gehele jaar werd geëxploiteerd door de Stichting.

In 2015 verwelkomde het Nederlands Stripmuseum 20.155 bezoekers.

In 2015 werd het museum toegelaten tot de museumvereniging en konden onze bezoekers gebruikmaken van de museumkaart.

Een uitvoerig verslag van onze activiteiten staat in ons Vriendenblad. Klik op het blad hieronder om dit te lezen.

Bezoekersaantallen

In 2016 bezochten 24000 mensen het Nederlands Stripmuseum.Financiële gegevens Stichting het Nederlands Stripmuseum

De financiële gegevens van het Nederlands Stripmuseum vindt u in
dit document.

Ons IBAN-nummer is: NL48INGB 0676 4804 54

 
HOME
KOOP HIER ALVAST JE KAARTJES
OPENINGSTIJDEN

buiten vakanties
maandag  gesloten
dinsdag t/m vrijdag:  12.30 - 17.00 uur
zaterdag en zondag:   10.00 - 17.00 uur 

tijdens de vakanties 
maandag:                     12.30 - 17.00 uur
dinsdag t/m zondag:  10.00 - 17.00 uur

Het museum houdt de vakanties
aan van regio noord.


gesloten op
Nieuwjaarsdag, Eerste paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag  en Eerste kerstdag.ENTREEPRIJZEN

Volwassenen  € 9,95
Kinderen 3 t/m 11 jaar € 8,50
Kinderen t/m 2 jaar  GRATIS
Senioren (60+) € 8,50
Studenten (t/m 26 jaar) € 6,00
Museumkaart GRATIS

KINDERFEESTJES
Entree € 6,95
Entree + McDonalds € 10,95
Workshop kinderfeestje € 35,00

GROEPSBEZOEK
Entree v.a. 20 personen € 7,95
Rondleidingen € 75,00
Workshops € 75,00

SCHOLEN
Entree € 6,95
Workshop / Rondleiding € 50,00

BOEKINGEN
Voor boekingen kunt u contact opnemen met de receptie via e-mail: info@stripmuseum.nl of door te
bellen met: 050-3178470.

ADRES
Westerhaven 71
9718 AC Groningen

050-3178470
info@stripmuseum.nl 

De museumkaart is helaas niet meer verkrijgbaar in het Stripmuseum.