English 

• Het Nederlands Stripmuseum is gesloten

Vijftien jaar lang toonde het Nederlands Stripmuseum in zijn royale behuizing aan de Groningse Westerhaven hoogtepunten uit het heden en verleden van de Nederlandse stripwereld. Begin maart 2019 zijn de deuren gesloten. We willen iedereen bedanken die betrokken is geweest bij de vele exposities en ook iedereen die ons museum heeft bezocht.

Het is jammer dat we moesten stoppen. Maar, niet getreurd: eind dit jaar kan je terecht bij opvolger Storyworld in het Groninger Forum, midden in de stad. Storyworld wordt het nieuwe museum van strips, animatie en games. Wil je de ontwikkelingen volgen over de inrichting en opening van Storyworld? Meld je dan aan voor de mailing list.

Wil je informatie over de Stichting Het Nederlands Stripmuseum? Stuur dan een mailtje naar:

info@stripmuseum.nl

• Onze collectie blijft

Onze omvangrijke stripcollectie blijft behouden. Al het originele tekenwerk en de honderden dozen vol albums en tijdschriften staan nu in de Groninger Archieven. Daar kunnen de bijna 1.800 uit dag- en weekbladen geknipte stripverhalen, de meer dan 15.000 stripboeken en de ruim 32.000 striptijdschriften worden opgevraagd en ingezien.

De catalogus van de collectie van het Nederlands Stripmuseum staat op de website van Archieven.nl en kan daar via de volgende links worden geraadpleegd:

Wil je een of meerdere stukken uit onze collectie inzien, maak dan een afspraak via ons e-mailadres:

collectie@stripmuseum.nl

• Schenkingen, vragen en opmerkingen

Onze stripcollectie is zeker niet compleet. We zijn dan ook altijd op zoek naar mogelijke aanvullingen. Wanneer je denkt dat je ons daarbij kunt helpen door middel van een schenking, dan is die meer dan welkom. Je kunt contact met ons opnemen via:

collectie@stripmuseum.nl

Op het bovenstaande e-mailadres kan je ook terecht voor vragen en opmerkingen over Nederlandse strips en stripmakers. Stel een vraag en wij doen ons best die te beantwoorden op basis van de deskundigheid in ons team en met de hulp van onze contacten in de stripwereld.

• Wie zijn wij?

Het Nederlands Stripmuseum is een stichting met het doel om het Nederlands erfgoed op het gebied van het beeldverhaal te verzamelen, te beheren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het wil iedereen die iets bezit dat van belang is daarvoor een solide bergplaats bieden. En, het wil ervoor zorgen dat dit erfgoed bewaard blijft en blijvend kan worden bestudeerd en bekeken.

Het Nederlands Stripmuseum beschouwt het beeldverhaal — onderverdeeld in strips, illustraties en cartoons — als een belangrijke artistieke exponent van onze cultuur en wil met behulp van zijn collectie een bijdrage leveren aan een beter inzicht in onze samenleving en haar achtergronden.

• Bestuurssamenstelling

  • Victor Boswijk (secretaris)
  • Klaas Cuperus
  • Wolf van Ittersum (voorzitter)
  • Ben Mulder
  • Stefan Nieuwenhuis
  • Hans Oele (penningmeester)
  • Ger Tillekens

• ANBI

Het Nederlands Stripmuseum is erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" en voldoet als zodanig aan de eisen die de Belastingdienst stelt voor de aftrekbaarheid van donaties en schenkingen. De volgende informatie is daarbij van belang:

  • Naam: Stichting het Nederlands Stripmuseum
  • KvK-nummer: 41012595
  • IBAN-nummer: NL48INGB 0676 4804 54

Laatst gewijzigd op 21 april 2019